Sie sind hier: Startseite » Unsere Hunde » Ella » Work

Ellas PrüfungenJP/R (4. Platz)
APD/A
JEP/S
BHP/A (3. Platz)
BLP/R (Suchensieger)
inoff. Workingtests (England und Schweden)
Workingtest F


Datum/Prüfung Klasse Ergebnis Richter
13.04.2014
JP/R
4. Platz
252/303 Pkt.
Claudia Schaper (D)
Stefan Pape (D)
Knut Schilling (D)
02.05.2014
APD/R
A bestanden
73/80 Pkt.
sehr gut
Gabi Elfers (D)
23.08.2014
JEP/S
bestanden Claudia Breitgoff (D)
Roland Tscharf (D)
Paul Gallian (D)
07.03.2015
Bringtreueprüfung mit Fuchs
n.b. 3 JGHV Richter
04.07.2015
BHP/A
bestanden
71/80 Pkt.
sehr gut
Achim Beringer (D)
22.08.2015
BLP/R
Suchensieger
372/392 Pkt.
sehr gut
Manfred Pauels (D)
Uwe Görlas (D)
Bernd Kamphuis (D)
16.05.2016
WT Clubsiegerschau Schloss Mageregg (A)
F n.b. Sonja Lambrecht (A)
Cinzia Masetti (I)
Werner Haag (D)
Adrina v. Vierssen Tip (NL)
09.09.2017
WT FCR Trophy
F 15. Platz
77/100 Pkt.
gut
Jennifer Hay (GB)
Gordon Hay (GB)
Jürgen Laux (D)
Barbara Bachleitner (A)
Guy Matter (CH)
21.09.2019
WT FCR Trophy
F n.b. Carsten Schröder (D)
Norbert Theuerkauf (D)
Christian Sondergard (DK)